חיפוש

האם יש דרך למחוק רישום פלילי

העבירות שאדם מבצע במהלך חייו ומורשע בהן מתועדות ברישום הפלילי המנוהל על ידי משטרת ישראל.

תיעוד זה כולל גם מידע על תיקי חקירה שנפתחו לאותו אדם ונסגרו מבלי שיוגש כנגדו כתב אישום.

לכל רישום בדבר הרשעה פלילית יש תקופת מחיקה בטווח שבין שנים ספורות לעשרות שנים.

במקרה של רישום פלילי החוסם אפשרויות קבלה למשרות מסוימות, קיימת אפשרות למחיקת הרישום הפלילי.

 

מה כולל רישום פלילי

רישום פלילי הוא פלט המופק ומתועד על ידי משטרת ישראל, ובו מידע על 3 סוגי תיקים. האחד הוא רישום של הרשעות על ידי בית משפט פלילי, לרבות עבירות צבאיות ועבירות תכנון ובנייה. השני הוא רישום של תיקים פתוחים הממתינים לבירור דין, והשלישי הוא רישום של תיקים שנסגרו מחוסר ראיות או חוסר עניין לציבור.

 

התיישנות הרשעה ומחיקתה

לכל רישום יש תקופת התיישנות הנגזרת ממספר נתונים בהם משך עונש המאסר שהוטל והאם הוא הוטל על נאשם בגיר או קטין. בכל הקשור לבגירים, תקופות ההתיישנות נעות בין 7 שנים עד 15 שנים בתוספת אורך המאסר. מחיקת רישום פלילי מתבצעת 10 שנים לאחר תום תקופת התיישנות הרישום.

 

מי זכאי לקבל גישה למידע אודות רישום פלילי

אופן תיעוד המרשם הפלילי ורשימת הגופים הרשאים לקבל גישה אליו, מוסדרים בחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים. החוק מאפשר למספר גדול של רשויות לקבל גישה למידע על הרשעותיו של אדם, באופן שעשוי למנוע ממנו קבלה לעבודה בשירות המדינה.

 

מחיקת רישום פלילי על ידי בקשת חנינה

הדרך למחיקת רישום פלילי היא על ידי הגשת בקשת חנינה על דרך של מחיקת הרישום מנשיא המדינה. בסמכות נשיא המדינה להעניק חנינה על דרך של מחיקת הרשעות, לצד סמכויותיו להעניק חנינה בשלבים נוספים של ההליך הפלילי. אדם המעוניין במחיקת הרשעתו, יכול להגיש בקשת חנינה מנומקת.

הגוף המטפל בבקשות החנינה המוגשות לנשיא הוא מחלקת חנינות של משרד המשפטים. חוות דעתה של המחלקה מועברת לעיון שר המשפטים אשר לאחר אישורה, מעביר אותה לנשיא המדינה לשם קבלת החלטה האם להיעתר לבקשת המחיקה או לא.

 

מחיקת רישום פלילי של חיילים לקראת תום שירותם

עבירה פלילית שביצע אדם בתקופת היותו קטין או בסמוך לאחר שמלאו לו 18, עשויה להותיר כתם אשר עשוי לפגום באפשרויות התעסוקה שלו בעת יציאה לחיים האזרחיים. בשל כך, מאפשר הצבא לחייל המצוי לקראת סיום שירותו, להגיש בקשה למחיקת הרישום הפלילי.

בקשה זו תטופל על ידי מערכות הצבא, כאשר במידה שיימצא כי החייל ראוי למחיקת הרישום, תועבר על ידי הצבא המלצה למחלקת חנינות במשרד המשפטים למתן חנינה לחייל על דרך של מחיקת רישום פלילי.

 

רישום פלילי – כך ניתן לקצר את תקופת המחיקה

הרשעה במשפט פלילי עשויה להותיר כתם בדמות רישום פלילי לפרק זמן ארוך מאוד. פעמים רבות, עבירה ברף נמוך שבוצעה מבלי שניתן בגינה עונש ממשי, עשויה לפגום באדם המורשע מספר שנים לאחר מכן בעת שירצה להתקבל לעבודה בשירות המדינה. במקרה כזה, קיימת עבור כל אדם האפשרות למחיקה מוקדמת של הרישום על ידי בקשת חנינה.

שופט

 

 

באותו נושא
עורך דין מיסוי מקרקעין
תכנון מס עבור עסקאות נדל"ן

תכנון מס הוא היבט חיוני בעסקאות נדל"ן, המאפשר למשקיעים וליזמים לנווט בעולם הסבוך של חוקי המס ולייעל את התוצאות הכספיות שלהם. עם שיקולים רבים שיש

קרא עוד »