חיפוש

מתי ניתן לפסול את הבורר בהליך הבוררות?

הליך הבוררות הוא הליך המוסכם על שני צדדים, המעוניינים ליישב מחלוקת מחוץ אל בית המשפט. הדמות המרכזית בהליך זה היא הבורר, ששומע את טענות הצדדים ולאחר מכן פוסק בעצמו. למרות שעל הבורר להיות מוסכם על שני הצדדים, ישנם מקרים בהם ניתן לפסול אותו. פרטים במאמר הבא.

 

הליך בוררות

כאשר ישנם שני צדדים הנקלעים למחלוקת כלשהי, הם יכולים לפנות אל הליך בוררות במקום לפתור את המחלוקת בבית המשפט. הליך הבוררות הוא למעשה הליך שמתקיים מחוץ לבית המשפט, אך דומה לו במספר מובנים. במקום שופט מתמנה בורר, שמוסכם על ידי שני הצדדים כמי שאמור להכריע במחלוקת.

על הליך הבוררות ניתן לקרוא עוד באתר https://www.borerut.com. הבורר לא חייב להיות אדם בעל הכשרה משפטית. למעשה, כמעט כל אדם במדינת ישראל יכול לשמש כבורר. עם זאת, מוטב כי הבורר יהיה בעל ניסיון וידע משפטי, בנוסף לידע בתחום המחלוקת אותו הוא שופט, על מנת לפסוק בצורה הנכונה ביותר עבור שני הצדדים.

 

ניגוד עניינים

לאחר ששני צדדי המחלוקת מסכימים על אדם שישמש כבורר בהליך הבוררות שלהם, הוא לא ניתן להחלפה פרט למספר מקרים. אחד המקרים הללו הוא תרחיש של ניגוד עניינים. במידה ואחד הצדדים גילה שלבורר יש ניגוד עניינים בכל מה שקשור למחלוקת, הוא רשאי לפנות לבית המשפט על מנת לבקש להחליף אותו.

למשל, במידה ושני אנשי עסקים סיכמו על בורר מהעולם העסקי שיפתור את המחלוקת שלהם, אך במהלך ההליך אחד הצדדים מגלה כי למחלוקת העסקית יש השפעה על עסקיו של הבורר, הוא רשאי להגיש בקשה לפסילתו.

 

קשר לאחד הצדדים

אפשרות נוספת לפסול את הבורר היא דרך גילוי קשר שלו לאחד הצדדים. במידה ולבורר יש קשר כלשהו לאחד הצדדים, ניתן להגיש בקשה לפסילה שלו. הקשר יכול להיות חברי, עסקי ומשפחתי. גם קשר קטן שאינו בהכרח נראה בעל השפעה יכול להוות עילה לפסילת בורר. למשל, בורר שמתגלה כי הוא מצוי בקשר חברי עם עורך דינו של אחד הצדדים, יכול להיפסל.

 

החלפת בורר באמצעות ערעור

כאשר הבורר פוסק בעניין המחלוקת, לא ניתן לערער לרוב על פסק דינו. החלטתו מובאת אל בית המשפט, שאמור לאשר אותה כל עוד היא סבירה והגיוניות. עם זאת, יכולים שני הצדדים המצויים במחלוקת לחתום על מסמך הדדי המאשר להם לערער על החלטת הבורר. במקרים כאלה, ניתן להחליף את הבורר ולגשת לדיון מחדש אצל בורר אחר.

 

ניתן להימנע מפסילת בורר

פסילת בורר נעשית במקרים שבהם אין ברירה אחרת, שכן מטרת ההליך להיות הוגן ושקוף בעבור שני הצדדים. עם זאת, ניתן להימנע מלכתחילה ממצבים בהם צריך להגיש בקשה לפסילת הבורר. הצעה של מספר אנשים לתפקיד הבורר ולא אדם אחד, תוך כדי בדיקות רקע מתאימות, יכולות למנוע מצבים בהם על הבורר להיפסל.

הליכי בוררות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

באותו נושא