חיפוש

מה אומר חוק הירושה על בני זוג ידועים בציבור

על פי חוק הירושה, על מנת להיות זכאים לירושה בתור ידועים בציבור יש צורך שמערכת היחסים בין בני הזוג תוכר כקיום של חיי משפחה.

הקיום של חיים משותפים במשק בית משותף גם מבלי להיות נשואים.

במאמר זה נרחיב מעט לגבי הזכויות של ידועים בציבור בהקשר של חוק הירושה, תנאי הסף לזכאות, אופן חלוקת העיזבון עם היורשים האחרים, חשיבות הצוואה ועוד.

 

כל עוד הצוואה אינה סותרת זאת

באופן עקרוני חוק הירושה מעניק זכות לידועים בציבור בנכסי בן זוג שנפטר כאילו הם היו נשואים זה לזו. הזכות בנכסי הנפטר לבן/בת הזוג כידועים בציבור תקפה, ככל שאין הוראה אחרת בצוואה שהשאיר המוריש. ההוראה שתבטל את זכויות הירושה בצוואה יכולה להיות כתובה במפורש או באופן משתמע בסעיפי הצוואה, כפי שיודע היטב כל עורך דין צוואות וירושות.

 

בתנאי שאינם נשואים לאחרים

חוק הירושה קבע תנאי סף, לצורך הזכות לרשת בתור ידועים בציבור, והוא היותם של שני בני הזוג פנויים בעת הפטירה. זכות הירושה של ידועים בציבור יכולים להיות מוגדרים גם באמצעות הסכם חיים משותפים שחתמו בני הזוג או בצוואה.  כאשר הנפטר לא הותיר אחריו צוואה ובני הזוג לא חתמו על הסכם ממון, הרי שזכויותיו של הידוע בציבור נובעות מכוח חוק הירושה.

 

בהתאם לסדר הירושה הטבעי

חוק הירושה קובע את אופן חלוקת העיזבון בין היורשים על פי דין כאשר המנוח לא הותיר צוואה. סדר החלוקה הוגדר בהתאם למעגלי הקרבה אל המנוח, כאשר בראש עומדים ילדי הנפטר ובן או בת זוגו. רק כאשר אין בין החיים יורשים טבעיים סדר הירושה עובר אל האחים, ההורים וכן הלאה. בהקשר זה לבן זוג ידוע בציבור בחוק הירושה מעמד זהה לזה של בן זוג נשוי.

 

זכויות ירושה ואופן חלוקת העיזבון

אם כן, זכויות הירושה של ידועה בציבור נגזרות מכוח החוק ומאופן חלוקת העיזבון שהוא קובע בהתאם לסדר הטבעי של מעגלי הקרבה. על פי חוק הירושה בת הזוג יורשת את כל המיטלטלין השייכים למשק הבית המשותף ומשמשים לניהולו. לכן כל רהיטי הבית, כמו גם הרכב המשותף יישארו על פי הדין ברשות בן הזוג הידוע בציבור, ללא תלות בהימצאותם של יורשים נוספים.

חלוקת שאר העיזבון, לרבות חפצים אישיים כגון תכשיטים, יצירות אומנות וכדומה. תלויה ביורשים האחרים שהשאיר אחריו המנוח. במידה ולנפטר היו צאצאים, הרי שבת הזוג הידועה בציבור בדומה לבת זוג נשואה, תהיה זכאית לקבל מחצית משאר העיזבון. ביתרה יתחלקו היורשים האחרים באופן שווה.

 

זכויות ירושה של ידועה בציבור

ניתן לסכם כי זכותה של הידועה בציבור בירושתו של המנוח זהה על פי הדין לזכויותיה לו הייתה נשואה לו ממש. מבחינה משפטית, למי שרוצים להבטיח את מעמדם ועתידם הכלכלי של בני זוגם לאחר פטירתם, יהיה עדיף לעשות זאת בעודם בחיים, באמצעות ניסוח מפורט של הסכם ממון וצוואות מפורשות המסדירות בבירור, את אופן חלוקת כלל הרכוש לאחר הפטירה.

פטיש

 

באותו נושא