חיפוש

מה הזכויות של שוכר ואיך מפנים אותו במידת הצורך?

לפני השכרת דירה כדאי מאוד לבדוק מהם זכויות השוכר, ידיעה זו מאפשרת לכל שוכר משא ומתן עם המשכיר לגבי נושאים שונים הקשורים בהשכרת הדירה.

 

חוזה השכירות

חוזה שכירות למגורים, צריך להירשם בכתב ושני הצדדים, המשכיר והשוכר, צריכים לחתום עליו ולקבל העתק ממנו. במקרה והחוזה לא נחתם, ונערך בעל פה, ההסכמות עליהן הסכימו הצדדים, יהיו בתוקף. לא ניתן לקבוע בחוזה, תנאים שהם בניגוד לחוק, תנאים אלו אינם תקפים אפילו אם השוכר הסכים להם.

 

ערבון

ערבון נועד כדי להבטיח את התשלומים, על פי חוזה השכירות. החוק מגביל את גובה הסכום המצטבר של הערובות, שהמשכיר יכול לבקש מהשוכר.

החוק קובע, כי הגובה המצטבר של הערבות, לא יעלה על הסכום הנמוך, מבין סכומים אלו: סכום דמי השכירות, עבור שליש מתקופת השכירות, וכן סכום דמי השכירות, עבור 3 חודשים. זכות זו היא אוטומטית, ואין השוכר והמשכיר ,רשאים להסכים על סכום גבוה יותר, אולם ניתן לקבוע, סכום נמוך יותר.

 

תשלום דמי תיווך

שוכר דירה למגורים, לא יישא באופן ישיר, בתשלום דמי תיווך שהתחייב המשכיר לשלם למתווך, במקרה בו המתווך פעל מטעם המשכיר. במידה והמתווך פעל מטעם השוכר והמשכיר, והשוכר חתם למתווך על התחייבות לתשלום דמי תווך, עליו לשלם אותם.

 

דירה ראויה למגורים

משכיר חייב למסור את הדירה כשהיא ראויה למגורים, ועונה על התנאים הבאים:

  • קיימת מערכת ניקוז, כולל מערכת לסילוק סדיר של שפכים.
  • קיימת מערכת חשמל ותאורה.
  • קיימים פתחי אוורור ותאורה טבעית, וכן דלתות וארונות, ודלת כניסה ננעלת.
  • קיימת מערכת להספקת מי שתייה.
  • קיימת מחיצה, בין השירותים לשאר הדירה.
  • אין בה סיכון בלתי סביר, לבטיחות השוכר או לבריאותו.

 

במקרה והמשכיר מסר דירה שאינה ראויה למגורים, הוא מפר את החוזה. במקרה של ליקויים בדירה, המשכיר אחראי לתקן על חשבונו כל ליקוי משמעותי, הנגרם משימוש סביר. השוכר אחראי לתקן על חשבונו, ליקויים שנגרמו עקב שימוש בלתי סביר בדירה, וכן ליקוי קל ערך, גם אם הוא נגרם משימוש סביר בדירה.

 

פינוי שוכר

כדי לפנות שוכר מדירה מושכרת, יש להגיש תביעה לפינוי מושכר לבית משפט. אסור לבעל הדירה לפנות את השוכר בכוח, למנוע ממנו בכוח מלהיכנס לדירה, או להחליף את המנעולים בדירה על דעת עצמו. ניתן גם לנהל את התביעה בהליך מהיר, המתמקד רק בפינוי הדייר, להליך זה לא ניתן להוסיף, תביעות נוספות, כגון: חובות כספיים של הדייר.

 

לסיכום

הכר את זכויותיך כשוכר דירה: חוזה שכירות למגורים, צריך להיות חתום על ידי שני הצדדים. החוק מגביל את גובה הסכום של הערובות, שהמשכיר יכול לבקש מהשוכר. משכיר חייב למסור את הדירה כשהיא ראויה למגורים, וכדי לפנות שוכר מדירה יש להגיש תביעה לבית משפט.

 

תמונה של חייזר עם ציטוט שכר דירה לתשלום

 

באותו נושא
עורך דין מיסוי מקרקעין
תכנון מס עבור עסקאות נדל"ן

תכנון מס הוא היבט חיוני בעסקאות נדל"ן, המאפשר למשקיעים וליזמים לנווט בעולם הסבוך של חוקי המס ולייעל את התוצאות הכספיות שלהם. עם שיקולים רבים שיש

קרא עוד »