Search

מתי חובה לקרוא ללוכד נחשים מקצועי?

נחש. יש מי שסובלים מחרדה עזה מבעל החיים הזה, הקרויה אופידיופוביה. רק המילה נחש עלולה לגרום להם להתקף חרדה. אחרים אינם חוששים – מה כבר יכול להיות? אז רובנו נמצאים אי שם באמצע, וכדאי שנדע מתי חובה לקרוא ללוכד נחשים מקצועי.

 

היתקלות עם נחש ארסי

בכל היתקלות עם נחש שאנו מזהים כארסי, נזמין מיד לוכד נחשים. בשום אופן לא ננסה ללכוד את הנחש בעצמנו! א. יותר משנחמד להיות גיבור, גרוע להיות אומלל. הנחש עשוי להיות מהיר ומתוחכם פי כמה ממנו. ב. נחש הוא חיית בר מוגנת, ואסור למי שאינו לוכד נחשים מקצועי ללכוד אותו (גם אם במקרה הוא הצליח בכך).

ג. גם אם הנחש החליט לחמול עלינו ולהשאירנו בחיים, כנראה שניסיון הלכידה יסתיים לפחות בבריחה שלו. הוא יסתתר טוב יותר, ולכידה תהפוך למסובכת יותר. בקיצור, נחש ארסי = לוכד. ומהר.

 

היתקלות עם נחש לא ארסי

גם אם אנו בטוחים שלא מדובר בנחש ארסי, חשוב להיזהר מ-2 אפשרויות:

 1. נחש חנק – נחש דומה לפיתון, לרוב קטלני פי כמה מנחשים ארסיים. בישראל מצוי מין אחד, שקרוי חנק משריץ. משקלו עלול להיגע ל-350 ק"ג!
 2. גם נחשים לא ארסיים אחרים, אמנם לא ממש מסוכנים, אך הם עלולים לנשוך כאשר ירגישו מותקפים (בדיוק כמו כל חיית בר).

לכן, בכל מקרה לא מנסים ללכוד את הנחש. גם כשברור לנו ב-100% שזהו נחש לא ארסי ולא חונק, תמיד נקרא ללוכד נחשים מורשה. זאת גם טובת הנחש. לעיתים הוא פשוט נכנס למבנה בטעות, ולא מצליח לצאת ממנו.

 

היתקלות עם נחש לא מזוהה

רובנו לא יודעים לזהות ולהבחין בין נחש ארסי לנחש שאינו כזה.

 

מה עושים בהיתקלות עם נחש ארסי?

 1. כל עוד לא הוברר אחרת, נתנהג כאילו מדובר בנחש ארסי.
 2. נעצור ולא נברח בשום אופן. נעשה פסיעות קטנות ואיטיות לאחור, בתנועות רכות.
 3. כשאנו רחוקים יותר, נזעיק לוכד נחשים.
 4. נצלם את הנחש במידת האפשר ונשלח ללוכד – הוא יזהה ע"פ התמונה.
 5. נקפיד לשמור על קשר עין עם הנחש.

 

איך נזהה נחש ארסי?

לנחש ארסי יש כמה מאפיינים מזהים:

 • ראש משולש
 • נחיריים דמויי חריץ
 • קו לסת חלק ולא מחורץ, ו-2 ניבים בקדמת הפה
 • קשקשים מרופדים
 • הסימן המשמעותי ביותר: צורת העיניים. אם העיניים אנכיות או אליפטיות, קרוב לוודאי שמדובר בנחש ארסי. עיניים עיגוליות לרוב מעידות על היות הנחש לא ארסי.

בכל מקרה אף פעם לא נסתמך רק על כללי זיהוי, ובאין וודאות נדאג להזמין לוכד נחשים מקצועי ומורשה. היתקלות עם נחש היא מפתיעה, ועלולה להיות טראומטית ומסוכנת. תמיד כדאי להזמין לוכד נחשים מורשה, ובשום מקרה לא ננסה ללכוד את הנחש בעצמנו, או לדרוך עליו. נחש תוקפני מכל סוג שהוא – אינו רצוי לאדם!

באותו נושא