Search

פיטרו אותי מהעבודה – מה עכשיו?

פיטורים מהעבודה הם נושא כואב ולא נעים, אך חשוב לזכור שגם במעמד זה יש זכויות שמגיעות לכם. חשוב להכיר את כל הזכויות האלו, ולוודא שאתם אכן מקבלים אותן. במאמר זה נסקור כמה מהזכויות והנושאים שחשוב להכיר במידה ופטרתם מעבודתכם.

פיטורים לפי חוק

ראשית, חשוב לדעת שלא ניתן לפטר אדם מעבודתו בכל מצב או מכל סיבה שהיא. למעסיק אסור לפטר עובד על בסיס שוני שאינו רלוונטי למקום העבודה (כמו מין, גיל, מוצא, מקום מגורים, דת, השקפת עולם וכיוצא באלו).

נוסף על כך, פיטורים צריכים להיעשות בצורה מוסדרת ולפי החוק. למשל, המעסיק מחויב לערוך שימוע לעובד לפני הפיטורים, בו הוא יפרט בפניו את הסיבה לפיטורים וישמע את טענותיו של העובד. במידה ולא נערך לכם שימוע לפני הפיטורים, ניתן להגיש תלונה על המעסיק ואף לקבל פיצויים על כך.

פיצויי פיטורים

במידה ועובד פוטר לאחר שעבד במשך לפחות שנה באותו מקום העבודה או אצל אותו המעסיק, הוא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים. הפיצויים יכולים להינתן על ידי המעסיק בצורה של תשלום אחד חד פעמי, או בצורה של סכום כספי קבוע מדי חודש.

יש לשים לב שבמידה והפיצויים ניתנים בפעימה אחת, הם עשויים להיות מחויבים במס. ישנן דרכים בהם תוכלו להימנע מתשלום מס זה – למשל על ידי פריסת קבלת הפיצויים לתשלומים. למידע נוסף בנושא המס על הפיצויים ועל הדרכים בהן תוכלו להימנע מלשלם אותו (בצורה חוקית כמובן), תוכלו להיכנס לאתר האינטרנט https://www.hagana.co.il.

בדיקת זכאות לדמי אבטלה

אחת הזכויות החשובות שמגיעות לעובד שפוטר מעבודתו היא הזכות לקבל דמי אבטלה מביטוח לאומי, שיוכלו לסייע לו לעמוד על רגליו עד שימצא עבודה חדשה.

מומלץ לבדוק את זכאותם לדמי אבטלה מיד עם ההודעה על פיטוריכם – כך תוכלו להיערך בצורה טובה יותר לעתיד ולדעת מהי ההכנסה הצפויה לכם בתקופה הקרובה. התנאים לזכאות לדמי אבטלה מפורטים באתר הביטוח הלאומי. כמו כן, אחד התנאים לקבלת הקצבה הוא להירשם כמובטל בלשכת התעסוקה.

חזרה מהירה לשוק העבודה

אמנם פירטנו במאמר זה מספר דרכים בהם תוכלו להרוויח כסף לאחר שפוטרתם גם מבלי לצאת לעבוד, אך מומלץ לא להתמהמה בחיפוש עבודה חדשה לאחר פיטוריכם.

תוכלו לקבל את דמי האבטלה רק לתקופה קצובה, שבמהלכה גם תידרשו להתייצב בלשכת התעסוקה מדי חודש. בנוסף, ככל שעובר הזמן והתקופה בה האדם לא עובד מתארכת – כך הוא נעשה פחות חיוני והמוטיבציה שלו לחזור לשוק העבודה פוחתת.

על מנת לשמור על כושר העבודה שלכם, לנצל קשרי עבודה שנוצרו לכם מעבודתכם הקודמת, וכן גם ולא לשקוע בבטלה ממושכת – חזרה מהירה לעבודה היא הכרחית. במידה ולא תמצאו בעצמכם עבודה שתתאים לכם ולזמינות שלכם, תוכלו להיעזר בעבודות שמוצעות לכם מלשכת התעסוקה.

עבודה

באותו נושא